Mã vùng điện thoại cố định tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Theo như kế hoạch của bộ thông tin và truyền thông, từ 17/6/2017, mã vùng điện thoại cố định tại Bình Thuận sẽ được chuyển đổi từ mã cũ 062 sang mã mới 0252. Trong vòng 1 tháng từ thời điểm chuyển đổi thì các thuê bao vẫn có thể sử dụng song song 2 đầu số là 062 và 0252.

Theo đó việc đổi mã vùng điện thoại trong giai đoạn hiện nay cũng không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề liên lạc trong nội tỉnh vì hệ thống máy móc hiện đại cập nhật mã vùng chính xác và nhanh chóng, không tác động đến kết nối.

ma-vung-dien-thoai-binh-thuan [Read more…]