Tuyển dụng CTV Giải pháp CNTT tại Bình thuận

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH VIETTEL BÌNH THUẬN
CẦN TUYỂN DỤNG CTV DỊCH VỤ GPCNTT, TIÊU CHUẨN NHƯ SAU:

– Giới tính/Độ tuổi: Nam tuổi từ 20 đến 30;

– Tốt nghiệp Đại học bằng Khá trở lên, chuyên ngành CNTT. [Read more…]